Margedagen en vakanties

 

Vakantierooster 2023-2024

Vakantie:

    Margedagen groep 1 t/m 8:

Herfstvakantie 23 t/m 27 oktober

Kerstvakantie 25 december t/m 5 januari

Voorjaarsvakantie 19 t/m 23 februari

Paasvakantie 29 maart t/m 1 april

Meivakantie 29 april t/m 10 mei

Pinkstervakantie 20 mei

Zomervakantie 22 juli t/m 30 augustus

    Vrijdag 15 september

    Dinsdag 17 oktober

    Woensdag 6 december

    Dinsdag 27 februari

    Woensdag 29 mei

    Donderdag 11 juli

 

Voor een aantal dagen in het jaar is de schooltijd enigszins gewijzigd:

Donderdag 21 december:

Deze dag gaan de kinderen gewoon naar school. ’s Avonds wordt van 18.00-19.00 uur het kerstfeest gevierd.

Vrijdag 22 december/vrijdag 19 juli:

Groep 1 t/m 8 zijn om 13.00 uur vrij.

Vrijdag 26 april:

Koningsspelen/Sportdag: alle groepen gewone schooltijden (als de schooltijden hier evt. iets afwijken, wordt u tijdig geïnformeerd).