Schooltijden

De school hanteert het vijf gelijke dagenmodel. De schooltijden zijn van 8.30 tot 14.00 uur. De kinderen hebben hun pauze met lunch samen met hun eigen leerkracht.

Na schooltijd kunt u, op maandag t/m vrijdag gebruik maken van kinderopvang VSO en BSO Bubbel. Voor meer informatie kunt u hierover contact opnemen met SKSG Bubbel, tel: 06-15552332. In de bijlage kunt u ook informatie vinden.