KiVa 'Fijne schooltijd'

Op de Beelen willen we in een veilige, uitdagende leeromgeving de kinderen zo veel mogelijk helpen tot ontplooiing van talenten te komen. Om dat te bereiken streven we ernaar om, waar mogelijk, onderwijs op maat te bieden, de leertijd efficiënt en effectief in te vullen en leerlingen te begeleiden om zo zelfstandig mogelijk hun taken te leren uitvoeren. Een goede sfeer vinden wij eveneens van groot belang. We maken onder andere gebruik van het KiVa programma (KiVa is het Finse woord voor “Fijne schooltijd”). Bij dit programma werken we aan de sociale vaardigheden van de leerlingen en een goed pedagogisch klimaat op school. Als u de school binnenkomt, zult u al direct merken dat wij veel waarde hechten aan een gezellige sfeervolle leeromgeving. We zorgen er, samen met de ouders, voor dat de school per jaargetijde mee verandert. Dit zorgt ervoor dat ook de centrale ruimtes, waaronder het Beelenplein waar kinderen zelfstandig werken, gezellig en sfeervol zijn. Wij leren kinderen trots te zijn op wie ze zijn en waar zij voor staan zodat zij vol vertrouwen en zelfkennis de toekomst tegemoet gaan!