Visie en missie

Op OBS De Beelen:
• leren leerlingen, leerkrachten en ouders samen te leven en samen te werken.
• kunnen kinderen, leerkrachten en ouders hun talenten ontplooien.
• leren leerlingen, leerkrachten en ouders verantwoordelijk te zijn voor het uitvoeren van hun taken.
• geven we kinderen, leerkrachten en ouders de gelegenheid zelfstandig, actief en onderzoekend bezig te zijn.
• worden leerlingen, leerkrachten en ouders gestimuleerd eigenaar te zijn van hun eigen leerproces en ontwikkeling.

De missie van de Beelen is: “Talent in ontwikkeling”. 

Net als met het ontwikkelen en vernieuwen van het onderwijs, zijn wij ook bezig met het ontwikkelen van 
de talenten van onze leerlingen. Op de Beelen werken we veel met coöperatieve werkvormen, waarbij ook de 
zelfstandigheid van de leerling aan bod komt. Leerlingen leren zelfstandig hun taken uit te voeren, waarbij ze de 
gelegenheid krijgen om actief en onderzoekend bezig te zijn. Wij werken in iedere groep met een databord, 
portfolio en door het kind geleide portfolio-gesprekken. Hierdoor wordt het kind gestimuleerd om zelf eigenaar 
te worden van zijn/haar leerdoelen en ontwikkeling. Ons onderwijs schenkt naast de belangrijke basisvaardigheden structureel aandacht aan 21 -eeuwse vaardigheden, gezond gedrag, natuur en techniek en kunst en cultuur.