Goede doelen

Gedurende het jaar worden verschillende goede doelen centraal gesteld, waarvoor op diverse manieren aandacht en steun wordt gevraagd. Afhankelijk van de actualiteit en de inbreng vanuit de leerlingenraad wordt een keuze gemaakt.

 

De leerlingenraad heeft in schooljaar 2022-2023 twee doelen uitgekozen om gedurende het hele schooljaar geld voor in te zamelen:

KiKa en Syrië (rode kruis). 

 

Daarnaast houden weal  enkele jaren de actie 'Bag2school'.  Een inzameling van kleding, schoenen e.d. waarbij de opbrengst ook naar een goed doel gaat.